White Elegant Background

Spolu to ​vyřešíme.​

Your partner in business

+420 603 154 8​05

Co je to mediace?

Mediace nabízí způsob, jak ​efektivně vyřešit spory a ​názorové nesoulady ​vlastními silami, ​prostřednictvím zkušeného ​mediátora, a to bez dalšího ​eskalování problému a ​předejít tak případnému ​soudu.

Kdo je mediátor?

Nestranný, empatický člověk s citem pro ​řešení konfliktních situací, který prošel ​mediačním výcvikem a v ideálním případě ​má právnické vzdělání.


Mediátor vás vyslechne, zmapuje vaši ​situaci a pomůže vám najít řešení ​maximálně schůdné pro obě aktuálně ​znesvářené strany. Jeho cílem je najít ​shodu a maximálně zachovat vaše vztahy ​nadále funkční.


Business Partners Come to Solution with Mediator Help
White Elegant Background

Rozpadá se vám život

pod rukama?

Circle with gradient

Mediací vás provedou naše zkušené mediátorky

v čele s advokátkou Mgr. Hanou Kuncovou.


Naše advokátní a mediační kancelář disponuje

více jak 20 letými zkušenostmi z oblasti ​občanského, rodinného, obchodního a pracovního ​práva.


PUZZLE Mediace nabízí svým klientům ​nejoptimálnější řešení jejich záležitostí právě ​prostřednictvím mediace.


Hanka Kuncová

White Elegant Background

Spolu to poskládáme!

V advokátní praxi jsme přesvědčeni, že úspěšná ​mediace je nejoptimálnějším řešením sporů.


Naopak soudní spor by měl být krajním řešením, ​protože je vždy velmi zatěžkávací a může vztahy ​trvale poškodit.


Nabízíme neutrální prostor, ověřené mediační ​postupy a výhodu mnohaletých zkušeností ze ​všech oblastí práva.


Mediaci poskytujeme také v anglickém, ​německém a norském jazyce.


Woman Using Laptop for Communication

Kontakt

PUZZLE Mediace

Mgr. Hana Kuncová


advokátka & mediátorka

Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

+420 603 154 805

Email Icon

hana.kuncova@puzzlemediace.cz